گردونه ی honarishz
Honarishz (تبلیغ)

طراحی و ساخت انواع سفارشات تزئینی

پذیرش انواع سفارشات تزئینی از جمله:انواع کیف های چرم دست دوز با چرم طبیعی,انواع قاب اینه و قاب عکس چوب و پلکسی,نقل های عروسی و کارت دعوت در انواع طرح ها و به هر تعداد,انواع جعبه های کادویی و تزئینی چوب و پلکسی ومقوا,جا دستمال کاغذی و سطل اشغال ست چوبی,انواع بدلیجات چوب پلکسی و سف بیشتر ..

 |